lef

Kiezen voor jezelf

Kies voor jezelf=trouw aan jezelfKiezen voor jezelf

Waarom is het lastig om eerst aan mezelf te denken?

“Ik voel me niet begrepen. Uitleg die ik aan anderen geef word elke keer anders begrepen, dan dat ik bedoel. Na de zoveelste uitbrander staan de tranen direct in mijn ogen en reageer ik heftiger, dan dat ik bedoel. Ik wil niet zo reageren. Emoties overvallen me en voordat ik het weet sta ik te schreeuwen om mezelf uit te leggen. Ik ben er zo klaar mee om elke keer zo te moeten vechten voor mezelf.”

Kiezen voor jezelf is niet altijd makkelijk. Het gevoel van onbegrip en machteloosheid is bij erg veel mensen aanwezig. Alleen durft niet iedereen woorden aan deze worsteling te geven. Het voelt vaak zwak en kwetsbaar om deze gevoelens te verwoorden en daar met andere mensen over te praten. Vaak worden deze gevoelens ervaren als falen en benadrukken ze nog sterker het gevoel van geen aansluiting kunnen vinden en ergens bij willen horen.

In de huidige maatschappij zijn er veel mensen aan het overleven en met name in gevecht met zichzelf. Het is een constatering, die ik in de loop van de jaren als coach, trainer en consultant in de volledige breedte ervaar en terug zie in de diversiteit in trajecten.

Je zou je af kunnen vragen hoe het kan dat deze gevoelens niet worden gehoord of keer op keer vanuit een negatief perspectief benaderd worden. Op het moment dat je de stap hebt genomen om deze gevoelens te uitten en je vind géén gehoor of je ontvangt een negatieve reactie, dan sterkt deze ervaring je niet om het nog een keer te proberen. Het is een logisch gevolg; alleen betekend het niet dat er niemand is, die je wel zou begrijpen.

Ik ervaar in de praktijk steeds vaker dat mensen van alles proberen om deze manier van overleven te doorbreken. Vaak zijn mensen al jaren bezig om deze patronen te doorbreken. De periode van jaren word dan letterlijk ervaren als een zwaar en vooral vermoeiend gevecht met zichzelf.

In coaching leer je in een kortere periode om het patroon van overleven en vechten te doorbreken. Samen met jouw coach ga je op onderzoek naar de emoties, die je overvallen. Je leert om jouw emoties te herkennen en in alle rust in een gesprek te kunnen en te blijven communiceren.

Stop met vechten en overleven en durf te kiezen voor jezelf. Jij bent het waard om deze worsteling met jezelf eerder te doorbreken.

Tegenslag

Tegenslagen; uitdaging én leermomentTegenslag

Help! Een tegenslag en nu?

Ieder mens word in zijn leven op momenten geconfronteerd met situaties die als zwaar, heftig en confronterend worden ervaren.

Wanneer je in je dagelijks leven je oren open houd, dan hoor je al snel dat er veel aandacht aan deze situaties word besteed.

Iedere situatie die je pad kruist is anders. Soms heb je situaties waarin jezelf een bijdrage hebt geleverd en soms zal je geconfronteerd worden met situaties, die je overkomen en die je niet had kunnen beïnvloeden.

Hoe een situatie is ontstaan is op het moment dat je erin zit, vaak niet meer relevant. Je hebt nu te dealen met de situatie.

Ieder mens heeft de mogelijkheid om zelfs in deze periodes te kiezen. Alhoewel het vaak erg moeilijk kan zijn om je keuze momenten op dat moment nog te kunnen zien.

– Ervaar en beleef jij een situatie als een tegenslag met alle negatieve overtuigingen en bijbehorende gevoelens. Vergeet dan niet dat alles wat je aandacht geeft groeit. De situatie zal zeer aannemelijk nog zwaarder voelen en door jou worden beleefd.

– Ervaar jij een ontstane situatie als een uitdaging, dan vertrek je vanuit een positieve benadering. Het betekend overigens niet dat je direct alles kan oplossen of dat je emoties er niet zijn. Je verlegd alleen wel je aandacht en focus naar het denken in mogelijkheden en kansen.

Durf jij na een situatie terug te kijken op jouw eigen gedrag, acties en communicatie naar anderen om hier van te leren en te groeien in jouw ontwikkeling?

Terug kijken op situaties bied je de mogelijkheid om leermomenten te ontdekken en te zien. Het is vaak lastig om ze in de situatie zelf te ervaren en te zien.

Ieder mens heeft altijd een keuze. Keuze mogelijkheden worden je niet op een dienblad gepresenteerd. Je kan keuzes zelf creëren. Alleen is het dan wel goed om je te beseffen dat er altijd keuzes zijn.

Wegkruipen in een hoekje veranderd een situatie niet. Jij, bent degene die een situatie kan veranderen binnen de mogelijkheden die jezelf kan beïnvloeden. Wanneer je deze stappen hebt genomen, kan je niet anders dan loslaten en tijd en aandacht aan jezelf besteden.

Durf hulp, warmte en een knuffel te vragen aan je dierbaren. Ze zullen je horen als jij communiceert. Je bent niet alleen, geen communicatie en wel verwachtingen hebben van anderen, zal je alleen maar teleurstellen.

Geef en schenk aandacht aan het gene dat jij in zo’n situatie nodig hebt. Liefde en warmte ontvangen, voelt als een geborgen deken van veiligheid die je kracht zal blijven geven om door te gaan.

Het aller belangrijkste in deze periodes, ben jezelf. Wanneer jij niet goed voor jezelf zorgt en geen liefde aan jezelf geeft, verlies je al heel snel het contact met jezelf en jouw kern.

Ook al is de situatie moeilijk, lastig of niet te overzien, verlies op geen enkel moment het vertrouwen in jezelf. Jij beschikt over de kracht om door te zetten en de situatie te overwinnen.

Alleen sta op momenten even stil om te ervaren waar jij aandacht aan schenkt. Positief of negatief het is niet goed of fout.

Je kan en mag mild en liefdevol zijn voor jezelf en terugvallen in het gene dat voor jou de situatie draaglijker maakt. Zodat jij de energie blijft houden om de ontstane situatie te doorstaan.

Ik hoop oprecht dat je de levenslessen achteraf kan inzien en ervaren, zodat je voor een volgende situatie jouw geleerde ervaringen kan inzetten voor jezelf of een ander.

 

Pesten

Pesten stopt niet vanzelfPesten stopt niet vanzelf

Stop pesten, doorbreek patronen en maak pesten bespreekbaar!

Ondanks de toenemende aandacht vanuit de politiek en media nog steeds aan de orde van de dag.

Iedereen is geschokt wanneer de nieuwsberichten van pesten met de dood als gevolg naar buiten komen. De vraag die dan vaak snel volgt: “Hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen?”.

Volgens mij is het de vraag hoe het kan dat deze vraag pas gaat leven op het moment dat pesten de media of de aandacht van de politiek krijgt. Pesten is nooit weg geweest. Het lijkt een constante factor die op verschillende manieren de paden in het leven van een mens kruist.

Je kan pesten niet toewijzen aan een bepaalde generatie, leeftijd of cultuur. Om andere facetten nog maar buiten beschouwing te laten. Op het moment dat pesten de media haalt worden er allerlei verschillende oorzaken gezocht. Oorzaken voor het gedrag van pesters en de verbazing waarom het slachtoffer geen hulp heeft gevraagd.

Er verschijnen documentaires, artikelen in de krant, filmmateriaal op YouTube en het onderwerp Pesten is binnen no-time trending topic in Social Media. Iedereen ventileert zijn of haar eigen visie en mening over pesten. De aandacht is goed alleen rest mij de vraag; “Wat heeft het opgeleverd voor degene die vandaag de dag nog gepest worden?”.

Pesten vraagt niet alleen aandacht van ons op de momenten dat de media en de politiek er aandacht aanbesteden. Nee, pesten zou dagelijks onze aandacht moeten hebben. Wij kunnen allemaal onze eigen bijdrage leveren om pesten tegen te gaan. Simpelweg door alert te zijn en onze ogen te openen voor elk signaal, hoe subtiel ook. Maak pesten bespreekbaar.