Timemanagement

Training Timemanagement & Persoonlijke kracht

Training Timemanagement

“Training bij Clever Coaching is anders”

Timemanagement, zoals je het nog nooit hebt ervaren

Vind jij het lastig om te plannen en te organiseren? Heb jij aan het einde van de dag het gevoel dat je niets hebt gedaan én je to-do lijst alleen maar langer is geworden? Heb jij het gevoel dat je constant achter de feiten aan blijft lopen? Voel je je gehaast en opgejaagd? Leer dan om jouw manier van plannen en organiseren te vinden vanuit jouw persoonlijke kracht.

In de training “Timemanagement” van Clever Coaching hoef je als deelnemer niet te verwachten, dat je een standaard training timemanagement krijgt. Plannen en organiseren vraagt tenslotte veel meer, dan een effectieve timemanagement tool die jij gaat gebruiken.

Om effectief en daadkrachtig te gaan plannen en organiseren is zelfreflectie en zelfkennis een absolute vereiste. Tools kunnen verfrissend, vernieuwend en efficiënt geïmplementeerd worden binnen een organisatie. Alleen wanneer jij als gebruiker niet beschikt over zelfreflectie en zelfkennis, dan word het gebruiken van de tool nog een hele uitdaging.

In de training “Timemanagement” onderzoeken we eerst de eventuele aanwezige belemmeringen op deelnemersniveau:

– Wat houd je op dit moment tegen om de timemanagement tool optimaal

te benutten?

– Welke belemmering ervaar je als jij wilt plannen en organiseren?

– Wat is volgens jou het nut en de noodzaak van timemanagement?

Na de onderzoeksfase op deelnemersniveau maken we de verdieping slag naar persoonlijke kracht en efficiency.

– Wat is de meerwaarde voor de deelnemer?

– Wat levert timemanagement de deelnemer op?

– Hoe kan de deelnemer zijn persoonlijke kracht en kwaliteiten optimaal benutten?

– Hoe kan je optimalisatie van timemanagement binnen een team realiseren?

– Hoe maak je slim gebruik van aanwezige kwaliteiten binnen een team?

Implementeren van timemanagement tools, blijkt in de praktijk niet altijd de borging te kunnen vinden die organisaties verwachten. Wanneer deelnemers overtuigd zijn van de meerwaarde van plannen en organiseren voor zichzelf én ze hierin hun persoonlijke kracht optimaal benutten, dan realiseer je het draagvlak waar je als organisatie wél naar op zoek bent.

Doelgroep

– Bedrijfsleven

– Ondernemers

Persoonlijke groei en resultaat

– Je leert om op een hernieuwde manier jouw timemanagement toe te passen

– Je leert om jouw kwaliteiten efficiënt te gaan inzetten voor jouw team

– Je leert anders te kijken naar plannen en organiseren

– Je leert vanuit jouw persoonlijke kracht timemanagement te benutten

– Je word je bewust van jouw persoonlijke weerstand en belemmeringen om

timemanagement in jouw werkzaamheden toe te passen.

– Je leert om elkaar te stimuleren binnen een team om efficiënter te gaan werken

– Je leert om bewust jouw gevoel van gecreëerde ruimte, overzicht en rust te

ervaren

Referenties en reacties deelnemers

A. Nijboer, Manager, RDWReferenties RDW

Vanuit de RDW zijn wij met Clever Coaching in contact gekomen om de groep nieuwe teamleiders extra bagage mee te geven op het gebied van Timemanagement en Zelf inzicht.

In de voorbereiding komt de kracht van Hilda al sterk naar voren doordat zij voor de groep specifiek maatwerk ging inzetten. De aanpak was duidelijk gerelateerd aan de dagelijkse praktijk.

Met name door de teamleiders zelf inzicht te geven, heeft er voor gezorgd dat zij meer invloed op hun eigen werkzaamheden hebben. Ook is er specifiek aandacht besteed aan hoe zij elkaar kunnen ondersteunen.

Op haar eigen wijze heeft zij de teamleiders als het ware “wakker” geschut. Sommigen zijn zelfs daardoor op een andere manier in het leven gaan staan.

Wat na de training heel duidelijk werd is dat er een proces opgang kwam waarbij kritischer werd gekeken naar wat er wel en niet gedaan moest worden. Het veranderingsproces waar wij inzaten heeft door de training van Hilda van Clever Coaching een positieve versnelling gekregen.