Assertiviteit en communicatie

Training Assertiviteit en Communicatie

Training Assertiviteit en Communicatie

“Training bij Clever Coaching is anders”

Leer voor jezelf op te komen en gebruik jouw communicatie

Wil je sterker in je schoenen staan? Nee zeggen zonder schuldgevoel? Je angsten niet de overhand laten krijgen? Samen zoeken we jouw angsten en onzekerheden. Om vanuit daar te gaan werken aan het overwinnen van beiden.

In de training assertiviteit en communicatie van Clever Coaching vertrekken we vanuit de volgende deelvragen:

– Wat belemmert jou op dit moment om voor jezelf op te komen?

– Waarom vind je het moeilijk om sterker jouw eigen plek in te nemen?

– Wat is er gebeurd dat je niet meer voor jezelf durft op te komen?

– Hoe komt het dat je je angstig voelt om jouw grenzen aan te geven?

– Welke type persoonlijkheden zorgen voor een tricker dat jij dicht klapt en geen

woorden meer kan vinden?

Er is voldoende ruimte tijdens de training om deelnemers op deelnemersniveau te laten onderzoeken wat er op dit moment voor zorgt om niet of vermindert assertief te kunnen zijn. In de training “Assertiviteit en Communicatie” ligt de focus en volledige aandacht op persoonlijke groei en ontwikkeling in assertiviteit.

Het unieke element in deze training is de verdieping slag op deelnemersniveau:

– Reflectie op houding en gedrag; verbaal en non-verbale communicatie

– Spiegelen en de deelnemer stimuleren in zelfreflectie

Deelnemers leren om daadkracht en moed te vinden en vol overgave in de rollenspelen toe te passen en te gebruiken. Tijdens de rollenspelen ligt de focus op groei in; weerbaarheid, houding en gedrag.

Communicatieve praktische handvaten leren de deelnemers om met inzet van hun eigen communicatie, duidelijke grenzen aan te geven en vervolgens te bewaken.

Doelgroep

– Bedrijfsleven

– Uitkeringsgerechtigden; WW, WWB binnen UWV en gemeenten

– Studenten; drop-outs, UWV en Onderwijs

Persoonlijke groei en resultaat

– Je leert om een boodschap assertief te communiceren

– Je bent bewuster van jezelf

– Je leert om dichtbij jezelf te komen en te blijven

– Je leert om je kwetsbaar op te stellen vanuit vertrouwen en kracht

– Je leert om voor jezelf op te komen

– Je leert om je niet meer onder te laten sneeuwen door anderen

– Je leert om rekening te houden met anderen, zonder dat je jezelf verliest en

voorbij loopt

Referenties en reacties deelnemers

“Ik zat mezelf al jaren in de weg en nam de eerste grote stap om me aan te melden. Praktische tips en adviezen geven mij nu het vertrouwen om stap voor stap voor mezelf op te komen.”

“Ik kan bepaalde dingen en situaties nu meer accepteren en loslaten, zodat ik mezelf de ruimte gun om “Nee” te gaan zeggen.”

“Veel geleerd! Meer vertrouwen in mezelf én ik mag “Nee” zeggen als ik iets niet wil of niet leuk vind.”